Petr Paulczyňski: homepage

Jak jsme vybudovali velký kulový

Rada města Brna poslepovala svoje programové prohlášení téměř v polovině funkčního období. Do té doby se nebyli schopni dohodnout ani zda je ráno nebo večer. To kdyby udělala v minulosti  město vedoucí ODS, joj, to by bylo řevu. V opozici i v novinách. Ale tady to prošlo v klidu. A proč?

Odpověď se nabízí sama. Protože šlo  nesourodý slepenec, který se nebyl schopen dohodnout na ničem jiném, než na rozdělení prebend a funkcí a to pokud možno těch, které jsou placené. Přitom by to neměl být problém. Již 19/12/06 měla tato účelová koalice svoje priority programové shody. Takže přetavit ho v programové prohlášení Rady města mělo být dílem několika týdnů. A on uplynul rok a kus a nebylo nic. Na občany vyplazovali  jazyk. A pak se zrodilo dílo. Tak se na ten jejich koaliční materiál podívejme očima opozice. Podívejme se co neplnílo a kde byli  dokonce vepři. Pardon. Ve při.
 
Jedním z významných impulzů ke vzniku koalice ČSSD, SZ, KDU-ČSL a Brno 2006 je společná vůle ke změně stylu práce brněnské radnice pravilo se v preambuli. Občan je pro nás na prvním místě. Ve prospěch spokojeného života všech slušných obyvatel města Brna budou poctivě pracovat všichni zastupitelé koaličních stran. 

Tak to se povedlo. Kde ta změna stylu je? Vytvořili si nové úseky, nové prebendy, narostl počet úředníků v mnoha případech těch, které my předtím vyházeli. Zastavily se rozvojové projekty, narůstaly investiční náklady za podivných okolností.

Budeme prosazovat maximální otevřenost v oblasti poskytování informací občanům psali dále. Veřejně přístupné bude vše, co není ze zákona chráněno. Zprovozníme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva. Na internetu zveřejníme podklady pro jednání i záznamy o hlasování zastupitelů. Na internetu dostupný bude i registr městských smluv a aktuální přehled investičních akcí. Zřídíme funkci protikorupčního ombudsmana. Zprůhledníme výběrová řízení. Budeme pracovat na zvýšení komfortu pro občany při vyřizování žádostí na magistrátu. Standardy otevřenosti vůči občanům přijmou také obchodní společnosti ve vlastnictví města. O zásadních otázkách rozvoje města vyhlásíme referendum, jehož výsledkem se budeme řídit. 

Kromě z poloviny nefunkčního koktajícího přenosu se z deklarované otevřenosti nestalo nic. Mé vlastní on-line přenosy na mém webu sledovalo více lidí, než oficielní přenos.

Přijmeme opatření, která přinesou dostatek nových pracovních míst v perspektivních oborech. Vytvoříme nové průmyslové zóny, do kterých přivedeme investory z oborů moderních technologií šetrných k životnímu prostředí. Oživíme opuštěné tovární areály. Kolik jich oživili? Na Chodsku by řekli hanihouno.

Přijmeme opatření, která zajistí, že s městským majetkem bude zacházeno hospodárně a účelně. Prověříme možnosti zefektivnění fungování městských obchodních společností za účelem snižování nákladů.
Rozhodování o rozpočtu města otevřeme občanům. Nad rámec zákona budeme náměty sbírat a vyhodnocovat průběžně, tak aby zajímavé nápady mohly být zohledněny již při přípravě rozpočtu. 

Tady jsou velký kulový od začátku do konce jakbysmet. Ukázkou zefektivnění je například vydávání časopisu Šalina, Po dvou číslech za 600 tisíc se vykrucovali, že všecko bude jinak, A zase velký kulový. Vyšlo číslo třetí. Stejný shit jak říkal jeden předseda vlády.  Bez výběrového řízení a předražený.
Staré tovární areály oživují akorát snědí spoluobčané co tam nacházejí materiál do Sběrných surovin. Fungování městských společností zůstalo tak jak bylo. Akorát se do některých nasypalo víc peněz jako za nás.

A lži pokračují: V úzké spolupráci s občany budeme pracovat na přípravě nového územního plánu a aktualizaci Strategie pro Brno, které budou komplexně řešit budoucí rozvoj města.
Budeme usilovat o zvyšování atraktivity a oživování centra města. Budeme dbát na to, aby investice do rozvoje zahrnovaly všechny městské části a oblasti života. Prioritu budou mít vždy investice, které přinesou prospěch široké veřejnosti, nikoli pouze úzkým skupinám obyvatel.
Budeme pracovat na zvyšování prestiže města Brna, zasadíme se o přesun některých institucí celostátního i evropského významu do Brna. Zvýšíme atraktivitu Brna pro turisty a návštěvníky města, zajistíme kvalitní informační servis pro návštěvníky i dobrou propagaci města v ČR i zahraničí. Na veřejných místech historického centra města poskytneme zdarma pokrytí internetem. 

Blablabla. Ví někdo, co se splnilo nebo plní z tohoto? Tak já vám to povím. Velký kulový. Místo rozvoje se dělají nové a nové studie, jejichž cílem je a) dát vydělat kamarádům a b) odsunout věci kdoví proč kdoví kam. Např. R43.

Doprava. Budeme pracovat na zatraktivnění městské hromadné dopravy – budeme modernizovat vozový park, zavedeme opatření pro zrychlení cestování, zrekonstruujeme přestupní uzly.

Naším cílem je funkční systém železniční dopravy s moderním nádražím. Budeme dbát na to, aby projekt přestavby železničního uzlu získal maximální finanční podporu z evropských fondů i veřejných rozpočtů. Realizována může být jen taková varianta, u níž nezávislé seriózní posouzení prokáže výhodnost pro občany Brna i cestující a která bude mít prokazatelnou podporu veřejnosti.
 
Podpoříme výstavbu parkovacích domů (včetně automatizovaných) v centru města i na vybraných sídlištích. Zrušením odpovídajícího počtu parkovacích míst v ulicích historického centra uvolníme prostor pro chodce i zeleň. 
Zásadně zrychlíme tempo budování sítě bezpečných cyklostezek uvnitř města. Do roku 2010 vytvoříme ucelený systém alespoň 50 km nových cyklistických tras. Zvýšíme počet míst pro bezpečné parkování kol. 

Co tady říci. Zkrátíme to. Stalo se velký ale opravdu velký kulový.

Budeme podporovat nájemní bydlení jako jednu z veřejných služeb města jeho občanům. Prodej domů podpoříme jen tam, kde se na něm shodnou nájemníci. Zajistíme, aby peníze z nájemného sloužily k řádné údržbě, modernizaci a rozvoji městského bytového fondu. Podpoříme komplexní opravy bytových domů, které zpříjemní bydlení a uspoří energii. Vystavíme nové malometrážní obecní byty pro mladé lidi i bezbariérové byty pro handicapované občany a seniory. Uvolňování nájemného bude probíhat citlivě s ohledem na kvalitu bydlení. 

Tady platí to co jsem napsal u předchozího bodu. Velký, ale opravdu velký kulový.

Zasadíme se o to, aby přibývalo parků i zeleně v ulicích. Navrátíme řeky do života města - v okolí Svratky zřídíme zelený pás parků s veřejně přístupnými sportovišti a místy pro kulturu i odpočinek. Zajistíme účinnou ochranu zbytků přírody na území města. Ve spolupráci s krajem budeme prosazovat opatření, která přinesou znatelné zlepšení stavu vody v Brněnské přehradě.
Zajistíme snadnější třídění odpadků zvýšením počtu kontejnerů na tříděný odpad. Zajistíme účinnější recyklaci. Budeme přijímat opatření, která sníží zatížení občanů hlukem a emisemi. 

Tady jsem myslel, že se vyřádí Zelení. A co se stalo? Akorát tak povápnili přehradu a bude-li to k čemu se teprve uvidí. A ty kecy o zeleném pásu parků a návratu řek do života města. To už by se musely dělat studie a TEZy. A dělá se co? Dělá se ....nic.

Zajistíme modernizaci a údržbu sportovišť pro veřejnost, mládež i vrcholový sport. Budeme pravidelně investovat do oprav a výstavby nových dětských hřišť a veřejně přístupných sportovišť v městských částech. Napomůžeme navrácení zejména brněnského hokeje a fotbalu na výsluní nejvyšších soutěží. Snížíme poplatky ze vstupného na sportovní akce.

Tak tady taky nic, kromě primátorovy úporné snahy pomoct Kometě. Tu mu schvaluji, ale je to málo. A hlavně se musí vyhrávat, to ale radnice nezařídí.

Dokončíme komplexní rekonstrukci Janáčkova divadla. Dokončíme rekonstrukci Špilberku jako místa pro pořádání kulturních akcí – oživeného srdce Brna. Budeme pokračovat v přípravě a realizaci projektu důstojného koncertního sálu pro Brno - Janáčkova kulturního centra.
Budeme podporovat kulturní oživení centra města, návrat kultury do ulic. Podpoříme rozvoj kultury zrušením paušálních poplatků odváděných ze vstupného na kulturní akce. Nastavíme podmínky podpory kulturních projektů tak, aby na ni dosáhly i nové či menšinové akce. Se státem a krajem budeme jednat o jejich podílu na provozních nákladech některých kulturních institucí. 

Tady se podařilo akorát tak zrušit poplatky ze vstupného. Důsledek to má jediný. Snížení příjmů Městských částí.

A tak by se dalo pokračovat do nekonečna. Kromě hodin na náměstí co připomínají pánské oné, sochy exekutora zabavujícího bidet a pár dalších podobných hovadin nic.

U celého tohoto materiálu plného vašich krásných slibů mne napadá věta z Hamleta. Co to čtete princi? A Hamlet na to: slova, slova, slova.

Ono totiž naplnit tyto krásné a chvályhodné záměry konkrétními opatřeními  s termíny, promítnout je do plánu práce a zajistit na ně financování je asi o něco složitější, než něco  jenom tak vágně občanům naslibovat.

Tak pánové a dámy z koalice. Řekněte městu a jeho občanům jak jste splnili své  programové prohlášení! Kokotem na náměstí jste to moc nevytrhli.

A protože po dvaceti letech mizím z pozice zastupitele, mám pocit smutku, že se tak děje v době, kdy obskurní koalice svojí nečinností jakoby plivla na celou moji činnost. A tak nástupcům tohoto slepence slibuji. O co méně budu mít práce na radnici, o to víc budu mít času sledovat a komentovat vaši práci. A na to se teda těšte.

Psáno pro blog.iDnes.cz
Mé blogy přejímají i servery Virtually, Parlamentní listy, Česká Media, E-portál a Fragmenty.


zpět | tisk | poslat odkaz
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 1562x, známka: 2.7
Kategorie: Z brněnské radnice
online: 16
návštěv:

Locations of visitors to this page blog.idnes.cz
odkazy
Václav Klaus
eStat.cz
Město Brno
Moderní Brno
   ODS
   ODS Brno
   
   
   
   
odjinud aktuálně

TOPlist