Není to trestný čin?


James V. Jakoubek z Lakewood, Ohio, USA napsal zamyšlení nad činností jistého Josefa Hellera prý pracovníka Teoreticko-analytického  pracoviště ÚV KSČMa stálého přispěvatele Bobkového listu Haló noviny. Tento rudý pablb napsal:

"... Jeho úkolem nadále zůstává základní určení komunistického hnutí jako hnutí jehož cílem je zrušení soukromého vlastnictví. K tomuto cíli se také komunistické hnutí musí ve svých strategických materiálech hlásit. ... K tomu je třeba naplnit i další podmínku klasiků - odstranění buržoasní osobnosti, buržoasní samostatnosti a buržoasní svobody ... prvním krokem v dělnické revoluci je pozvednutí proletariátu na vládnoucí třídu, vydobytí demokracie. Proletariát využije svého politického panství k tomu, aby postupně vyrval buržoasii veškerý kapitál, soustředil všechny výrobní prostředky v rukou státu, tj. proletariátu, zorganizovaného v panující třídu. ..."
(Vše citované jsou doslovné citáty z nahoře jmenovaného pamfletu Josefa Hellera).

A tak se ptám, k čemu máme zákon 198/93 který komunistický režim označuje za režim "zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný!" a komunistickou stranu, KSČ, "za organizaci zločinnou a zavrženíhodnou!"

Jak to, že její pohrobek může veřejně hlásat takové bludy?


Vloženo: 20. 7. 2008, autor: Petr Paulczynski (petr@paulczynski.cz)