Problikej je, problikej!


Tak jsme si poslechli a přečetli ve významných vohnomédiích, že policie nalezla další veleúčinný nástroj v boji se "silničními piráty". Málem jsem se pokadil smíchy, když jsem se dočetl, jaký. Pokutuje řidiče, že upozorňují ostatní na policejní hlídku probliknutím.

Ve skutečnosti se ukáže, že jde o jeden jediný případ jistého pana Spurného, který problikl protijedoucí auta a bohužel taky hlídku policie, která tam byla buď náhodně, nebo na to číhala (a pak mi bude někdo chtít nakukat, že je policistů málo a dopraváků zvláště). Policista "byl domluvný" a vyřešil to za pětikilo, patrně se mu zajídalo, že dělá to, co musí. Spurný byl zase blbec. Kdyby věděl, jak na to, nestálo by ho to ani jednu korunu a ještě by parádně vycvičil s dopravní policií, což je vždy povznášející.

Patrně šlo to další vnější projev "reformy" policie, při které je cílem přiblížit policejní práci prostému lidu a pomocí úderných hesel jako "Pomáhat a chránit" a atraktivnějšího zbarvení policejních interceptorů učinit policejní práci více uznávanou a respektovanou. Jinak to je samozřejmě zcela tristní a zcela k smíchu.

V tomto článku si tedy povíme,

... jak správně blikat a jak se zachovat, když se to policistovi nelíbí.

Blikání je zejména na místě, když:

- spatříme policii číhat za bukem
- spatříme nepřehlednou situaci, kterou policisté svými diletantskými hurá akcemi vyvolávají

Blikat je správné a zcela demokratické. Občan má právo vysílat a přijímat informace všemi legálními cestami a státní správa nemá právo fungovat skrytě, protože oni jsou tu kvůli občanovi a občan má právo vědět, kde právě jeho pomocníci a ochránci pracují. Já samozřejmě blikám rád, často a s uspokojením. Naopak jsem iritován, když řidič projede kolem hlídky a na ostatní ani nezabliká. Takového považuji za potenciálního kolaboranta. Ale tak to prostě bývá. Za okupace také část národa riskovala život v odboji a jiná vyráběla součástky na zbraně o přesčasech.

Blikání lze provádět více způsoby.

Dálkovými světly za použití tzv. světelné houkačky, tzn. opakovaným krátkým zapnutím dálkových světel. Ta bývají v autě realizována druhým vláknem žárovky potkávacích světel nebo separání žárovkou, přičemž zejména v druhém případě je tento signál dobře viditelný. Osobně tento způsob preferuji, protože je to fajn.

Potkávacími světly, tedy jejich opakovaným vypnutím a zapnutím. U aut s otáčecím spínačem je to poměrně namáhává práce.

Světly do mlhy. Předními, pochopitelně.

O osvětlení vozidla praví zákon 361/2000 Sb.,. že:

§ 32
(1) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu 2) . Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení.
(2) Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu 2) .
(3) Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla. (…)
(4) Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.
(…)

a o výstražných znameních

§ 31
(1) Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení. Mimo obec může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li to nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidla.
(2) Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci.
(3) Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světleného zařízení.
(4) Výstražné znamení se užívá jen po dobu nezbytně nutnou.

Tzn.

- blikání vypínáním potkávacích světel je porušením ustanovení o osvětlení vozidla. Policie teoreticky může udělit pokutu 2000Kč a jeden trestný bod. (Výjimka: pokud má vozidlo separátní světla pro denní svícení - například LED osvětlení, pak si řidič může vybrat, zda použije ty nebo ty).
- blikání mlhovkami je porušením ustanovení o osvětlení vozidla (pokud není mlha, sněžení nebo hustý déšť, ale za těchto podmínek zase nepotkáte venku policajta).

Ale blikání světelnou houkačkou je OK. Řidič ji podle zákona může použít k odvrácení hrozícího nebezpečí. Není stanoveno, co je tím nebezpečím a stanoveno je pouze, že hrozí. Toto nebezpečí na sebe bere mnoho podob, protože české silnice jsou, jak známo, velice nebezpečné. Doslova číhá za každým rohem, jak bylo občanům řečeno, když se sháněla podpora pro bodový systém. Obvyklým zdrojem nebezpečí jsou také zvířata přebíhající přes vozovku, chodci, cyklisté, jiní řidiči, obecně všechny živé i neživé objekty a přírodní jevy. Policejní hlídky jsou také zdrojem nebezpečí, protože zdivočelí policisté vbíhají do silnice a nutí řidiče náhle brzdit, šíří kolem sebe pouze chaos a nervozitu. Je třeba na to upozornit. Kdyby to mělo zachránit jen jeden lidský život...

Dále je také ze zákona možné problikat řidiče, kterého předjíždíte. Jelikož není v zákoně vymezeno, kdy má řidič začínat předjížděcí manévr, můžete blikat i na hodně vzdálené předjížděné vozidlo. Také se můžete během předjížděcího manévru rozhodnout, že předjíždět nebudete.

Pokud tedy budete policisty zastaveni a tázáni, proč jste použili světelnou signalizaci, pak je možné v zásadě dvojí východisko:

A. Nebavit se s ním.

Aby policista mohl rozhodnout, zda jste varovný signál použil v souladu se zákonem anebo ne, musí zjistit, za jakým účelem jste blikal. Bude se vás tedy muset zeptat. To je klasická žádost o podání vysvětlení a policista má povinnost vás předem poučit o možnosti odepřít podání vysvětlení. Vy můžete odepřít vysvětlení podat, je to vaše právo. Je pak na policii, aby zjistila, proč jste blikal, což jim bez vaší výpovědi půjde dost těžko.

B: Odpovědět mu.

Správné odpovědi zní.

"Použitím světelného signálu jsem odvracel hrozící nebezpečí". Nebezpečí není třeba nijak specifikovat, anebo jako bonus pohádka o dědečkovi, babičce, pejskovi, kočičce, myšičce, kteří netahali řepu, ale lezli nalitý po silnici, vy jste je snad neviděl?

anebo

"Světelnou houkačku jsem použil k upozornění předjížděného řidiče".

A hotovo. Jako vždy a u všech přestupků platí, že je jejich úkolem prokázat vinu, nikoli vaším úkolem prokazovat svoji nevinu, tedy například vysvětlovat, jaké auto jste hodlal předjíždět a jak daleko jste od něho byl. To je jejich práce.

Jaké argumenty může protistrana použít:

"Blikáním jste mařil policejní práci."

Určitě se nejedná o maření výkonu úředního rozhodnutí, to je úplně něco jiného. Nenapadá mě ani přestupek, jehož skutkovou podstatu by takové jednání naplňovalo. Možná nějaký existuje, ale muselo by se prokázat, že řidič blikal s úmyslem komplikovat policejní práci, a to je krajně obtížné. Řidič by se musel přiznat a to by udělal jen pitomec.

"Blikáním jste mohl oslnit protijedoucí řidiče."

To už je lepší. Password pro další level zní:

"Přesvědčil jsem se, že žádná vozidla v protisměru nejela".

V tomto okamžiku už bude patrně nevyhnutelné sepsat záznam o přestupku a na něj budete muset uvést vaše vyjádření, protože je zjevné, že jste natrefili na mimořádně prudivého bambasoidního policajta, který to nemá v hlavě v pořádku. Důsledným zaznamenáním vašeho stanoviska vylepšíte vaši pozici u správního řízení.

a konečně

"Žádné vozidlo jste právě nepředjížděl."

"Ne, ale chystal jsem se a právě proto jsem ho zdáli upozorňoval, aby to bylo extra bezpečné."

Co určitě nepomůže

Nemá reálný význam zapírat a tvrdit "já neblikal" nebo "to se vám něco zdálo", protože policie má takovou negativní vlastnost, že má asi 150.000 potenciálních věrohodných svědků, tedy dalších policistů nebo jejich kolaborantů. Když jeden policista potřebuje svědectví ve svízelné situaci, požádá kolegu, aby mu "to dosvědčil", a ten to udělá, protože to sám může potřebovat. Něco jako solidarita mezi lékaři, kteří také nikdy nedělají chyby, to jen pacienti záhadně umírají. Najednou se ukáže, že tam všude byla kvanta policistů různě v protijedoucích autech, okoletících vrtulnících, projíždějících vlacích, ve stokách, květináčích a psích boudách. Tak ne.

Psychologicky se může jednat o náročnou situaci. Policista totiž od počátku ví, že jste hrál proti němu a je poháněn poměrně primitivním záměrem se vám pomstít za občanskou neloyajalitu. Policista si na druhé straně není příliš jistý, protože s tímhle obviněním chodí po tenkém ledě, který unese jen řidiče vohnouta. Jeho nejistoty je třeba využívat a volit chladně odtažitý přístup, který jej znejistí ještě více, než ono české žoviální "pane policajt, nějak to uděláme", které naopak policista zná a očekává.

K čemu to je

Toto policejní opatření je naprosto nesmyslné, úzkoprsé a směšné. Pomiňme čas a námahu, kterou policisté vynakládají na malicherný cíl, jakým je pomstít se řidiči, který "není s námi, je proti nám" a narušuje plnění plánu výběru pokut. Policisté by se měli zamyslet, proč na sebe vlastně lidé blikají a co to blikání vlastně znamená. Blikání je jedním z projevů neakceptace stylu policejní práce veřejností. Jinak řečeno, viděli jste někdy hlídku dopravní policie, jak někoho nachytala při nějakém nebezpečném manévru a na místě mu dali pokutu? Já ne. Kdyby to tak bylo, nikdo by neblikal, protože by každý instinktivně cítil, že chrání sám sebe.

Činnost dopravních policistů je však oprávněně vnímána jako obyčejná buzerace a číhání za bukem, jejich velitel Červíček to navíc podporuje, protože je velice hloupý. Pokud policisté nějak potlačí tohle blikání (zatím se mu spíše starají o publicitu), potlačí vnější projev vnitřního problému. Motivují opozici ("a teď si just bliknu!") a probouzejí  kreativitu svých oponentů. Příště na ně vymyslí něco jiného, s čím už se nevypořádají, třeba GPS sociální síť. Jak může být někdo tak stupidní a vychovávat si jen tak pro nic za nic zdatné nepřátele?
 
Zdá se, že nový komunikační model funguje. Včera (sobota) ve 22h večer jsem sjížděl po Pražské třídě přes Borek. Náplní preventivní činnosti policie toho večera nebylo chytat ožraly, nesvítící cyklisty a ožralé nesvítící cyklisty, jak by se o sobotní noci dalo očekávat, ale opruzování s radarem v potemnělém liduprázdném Borku. Ještě jsem neviděl tolik blikajících řidičů. Blikali skoro všichni, bez ohledu na policejní hlídky. Kolem fabie s radarem jezdili samí ukáznění řidiči a bylo mi celkem jasné, že to toho policistu vevnitř moc netěší. Sklízel však, co jeho nadřízení a kolegové zaseli. Problikl jsem všechno až dolů ke křižovatce s Nádražní. Zase někdy na viděnou, pane Červíčku.


Vloženo: 18. 8. 2008, autor: D-FENS (petr@paulczynski.cz)