Petr Paulczyňski: homepage

Protokoly pravdoláskařských mudrců

Při pátrání v archivech byl nalezen zažloutlý samizdat. Jedná se o kopii napsanou skrze kopírovací papír starým psacím strojem.Autorství je nejisté, určitým vodítkem by ale mohla být skutečnost, že psací stroj se vyznačuje poškozeným písmenem „r“, respektive toto písmeno ve slovech zcela chybí.

 Dnes už ale nezjistíme, kdo takto porouchaný stroj vlastnil a používal.

Badatelská obec je navíc dodnes rozdělena v otázce původu a vůbec pravosti tohoto spisku. Existují v zásadě dva výklady – podle jednoho byl nalezen při rekonstrukci Šítkovské vodárenské věže u Mánesa v místnosti, kterou používala StB ke sledování nepohodlných osob. Měl prý být zabaven při prohlídce jednoho bytu po disidentském semináři.

Podle jiné verze ale dokument není pravý, jedná se o padělek. Státní bezpečnost si ho prý nechala vyrobit k diskreditaci disidentského hnutí.

Já si samozřejmě myslím, že jde o podvrh. I když je hodně zvláštní, že tak přesně odpovídá realitě. Jak mohl falsifikátor před tolika lety přesně předvídat, co se stane?

Protokol 1.
Abychom český národ co nejvíce podlomili, musíme přetnout jeho kořeny, zesměšnit a odsoudit jeho slavné dějinné okamžiky a hrdiny. Vymyslíme pro Čechy nové příběhy a legendy, za vzory jim dáme cizí postavy. Odpříště musí být ti, kteří kolaborují s cizinci, těmi dobrými a následováníhodnými, kdežto skutečné vlastence pohaníme a vykreslíme jako nebezpečná individua. Prosadíme tyto věci do učebnic dějepisu, aby se i malé děti Čechů učili, že odsun byl vyhnání, cikánský tábor v Letech koncentrák, Karel IV. antisemita a Jan Hus sukničkář. Místo nich jim nabídneme za vzor zpěváky či umělce. Který historik se bude vzpírat našemu modernímu výkladu dějin, bude označen za čecháčka.

Protokol 2.
Prvořadým úkolem je proto ovládnutí tisku. Tisk je ten, kdo vykládá minulost, popisuje přítomnost a rýsuje budoucnost. Budeme-li mít ve svých rukou dostatečné množství sdělovacích prostředků, lid upřímně přijme vše, co mu předložíme. Budeme je plácat po zádech i kárat za jejich dávné hříchy, které vymyslíme a za které je přimějeme se stydět. Hlavně jim ale nabídneme zábavu a spousty nepodstatných témat, aby si vůbec nevšimli, že ty opravdu důležité věci rozhodujeme za ně my sami.

Protokol 3.
Ovládneme státní správu, klíčové pozice v zemi, vrcholové funkce, prestižní posty, kontrolní orgány. Dosadíme své lidi všude, kde to jen bude možné. Učiníme z nich velvyslance, vedoucí důležitých úřadů, ředitele odborů. Pronikneme do všech politických stran. Nebylo by taktické vsadit vše na jednoho koně a vytvořit politickou stranu přesně podle našeho gusta, lepší bude rozprostřít se po celé politické scéně a infiltrovat všechny politické subjekty podle zásady ´neklást všechna vajíčka do jednoho košíku´. Naklademe je naopak všude, kde nás napadne, abychom měli jistotu, že máme své agenty na všech místech a v každé důležité situaci. Tak pomalu ovládneme celou politickou scénu.

Protokol 4.
Založíme nesčetně think-tanků, institutů, center a expertních pracovišť, které budou dodávat potřebné informace a naše názory budou tlumočit do médií i stranických sekretariátů. To pro případ, že by naši spící agenti v politických stranách nemohli z různých důvodů splnit svůj úkol a přesto by bylo třeba přesvědčit širokou veřejnost i politické představitele, že jen naše linie je ta jediná správná a žádoucí. Budeme pořádat mezinárodní konference, na které budeme zvát naše zahraniční spolubratry zvučných jmen, kterými se budeme při prezentaci našich cílů v domácím prostředí zaštiťovat.

Protokol 5.
V našich plánech a záměrech není místo pro silný český průmysl. Budeme podporovat taková rozhodnutí, která povedou k výprodeji tradičních podniků do rukou cizinců. Prvořadým úkolem musí být zastavení vojenské výroby – toto odvětví cele přenecháme zahraničním firmám, čímž poškodíme sebevědomí národa. Ze zakázek na koupi toho, co mohlo být vyrobeno samotnými Čechy, pak budeme nekompromisně požadovat podíl, který bude financovat naše zájmy a záliby.

Protokol 6.
Obnovíme zednářské a další tajné a elitářské organizace, které početně ovládneme a do kterých bude muset vstoupit každý, kdo bude mít zájem o jakoukoli klíčovou funkci. Skrze takto pěstované a upevňované Bratrství se zbavíme případných oponentů, protože v nich vytvoříme pocit spoluzodpovědnosti, potřebné loajality a zavážeme je k střežení společných tajemství. Zároveň musíme pěstovat pocit naší výjimečnosti a elitářství i vůči běžnému obyvatelstvu, abychom pro ně byli a zůstali nedotknutelní.

Protokol 7.
Budeme vší silou narušovat systém parlamentní demokracie, který je pro naše záměry nevhodný. Vždy dáme přednost úřednické vládě před vládou volených politiků, vždy podpoříme spíše zákulisní politikaření, než bychom nechali moc v rukou volených zástupců, vždy budeme preferovat raději spolky, sdružení a lobbistické zájmové skupiny, než politické strany. Při každé příležitosti budeme zdůrazňovat omezenost parlamentní demokracie. Za tím účelem – jako její protiváhu – nabídneme koncept občanské společnosti, o níž budeme veřejně rozhlašovat, že je potřebám občana mnohem bližší, než zastupitelská demokracie. Umně budeme využívat i soudcokracie a médiokracie tak, abychom politikům ukázali, že to nejsou oni, kdo vládnou, ale my.
 

Protokol 8.
Ovládneme národ, když ovládneme jeho ekonomiku. Naši lidé musí být na klíčových postech, ze kterých budou dohlížet na správné toky peněz. Skrze centrální banku, která bude podléhat zahraničním centrálním bankám, kontrolovaným našimi spolubratřími, budeme politiky držet v šachu. Když se nám nějaká vláda znelíbí, vyvoláme takovou ekonomickou situaci, až vznikne nespokojenost lidu a námi neoblíbený politik se bude muset poroučet. Budeme také podporovat zadlužování a podřízenost bankovním a finančním institucím ze zahraničí a jejich pravidlům, tak aby země a její vláda nemohla jednat suverénně, ale stala se vazalem našich přátel ze zahraničí. Čím hůře pro zemi, tím lépe pro nás. Zdevastovaná země budiž naším cílem, takovou pak budeme moci snadno rozprodat a poníženou předat našim Bratřím.

Protokol 9.
Naším hlavním cílem nesmí být nic menšího, než demontáž národního státu. Nesmíme zapomenout, že o to nám musí jít v prvé řadě. Proto nevynecháme jedinou příležitost, abychom Čechům sdělili, že jejich stát sám v globální konkurenci obstát nemůže, že vlastenectví se už nenosí a národ že je překonaná entita. Budeme podporovat multikulturalismus a práva národnostních menšin. Budeme Čechy vychovávat ke kosmopolitnímu smýšlení, k neúctě vůči vlastním tradicím a ke vzhlížení k nadnárodním institucím. Přesvědčíme je, že si neumí sami vládnout, že jsou jejich politici zkorumpovaní a že by jejich věci veřejné lépe spravovala nadnárodní instituce. Budeme je zároveň pomalu připravovat i na světovou vládu.

Protokol 10.
Abychom si zajistili nekritizovatelnost, ukryjeme se za ideály, které jsou samy o sobě čisté a vznešené. Vnutíme lidu představu, že jsme strážci těchto hodnot a ideálů, že jsme jejich ztělesněním, jejich nositeli. Když se s nimi budeme takto identifikovat, veškerou kritiku snadno otupíme, protože naše oponenty vykreslíme jako ty, kteří nebojují proti nám, ale proti našim ideálům. Protože budeme Čechům lhát a v našich skutcích se bude zračit nenávist k svébytnému, hrdému a nezávislému národu, budiž naším heslem Pravda a Láska.

http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/protokoly-mudrcu-pravdolasky/

 


zpět | tisk | poslat odkaz
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 2653x, známka: 2.8
Kategorie: Komentáře odjinud
online: 38
návštěv:

Locations of visitors to this page blog.idnes.cz
odkazy
Václav Klaus
eStat.cz
Město Brno
Moderní Brno
   ODS
   ODS Brno
   
   
   
   
odjinud aktuálně

TOPlist