Petr Paulczyňski: homepage

R43? Žádný problém. Nemají tam ekoteroristy.

Okolo jedné silnice, která má odvést desítky tisíc vozidel ze středu města se dějí neuvěřitelná zvěrstva. Kdo je páchá? No přece Zelení společně se Zlatuškou. Když se podíváte na ilustrační foto, musíte si položit otázku, jestli ti Amíci jsou pitomí, nebo jestli jsou pitomí někteří u nás.


Pro zajímavost přikládám jeden z příspěvků, který jsem dostal.
R43 vs. senátor Zlatuška (reakce na jeho článek)

      Sleduji situaci kolem R43 a jiných dopravních staveb velmi pozorně z hlediska technického, institucionálního, historického i politického. V poslední době se z vyjadřování k těmto ryze odborným tématům stala „sportovní disciplína“ kterou provozují lidé z naprosto odlišných oborů. Ukázkovým příkladem je radní a senátor Zlatuška, který spolu se Zelenými přivedl (snad jen dočasně) situaci kolem R43 ad absurdum. Do dnešních dnů neprojevil v oblasti dopravní infrastruktury dostatečný zájem hledat řešení za pomoci technických znalostí, ale zabývá se jen pomluvami a vyhledává irelevantní záminky jak znehodnotit skutečně bez předsudků přípravné dílo, což podtrhuje červnový článek v LN. Pan Zlatuška používá pouze argumenty opírající se o zkreslené informace vytržené z kontextu dnes již neplatných verzí projektu. Obzvláště to platí pro nepravdivé argumenty typu „dálnice pod okny bytů“ a s tím související „špatný vliv trasování pocházející z 2. světové války“, které jsou z kategorie poplašných zpráv. Z tomto období matení pojmů také pochází, odpůrci tolik oblíbené, „nevídané“ množství podpisů, jejichž získání není u nás v Brně obtížné. Tuto brněnskou mentalitu je možné objasnit na příkladu, že když jednotlivec nebo skupina projeví hlasitě názor v podobě prostého nesouhlasu týkajícího se jejich individuálních záležitostí, pak je jistá část Brňanů ochotna bez hlubšího rozpoznání podstaty věci také horlivě nesouhlasit, byť by se stavební inženýři a urbanisté snažili představit projekt sebelépe. Někteří Brňané mají pravděpodobně příliš zažitý provinční komplex, proto i v případě zájmu z veřejných rozpočtů investovat do zkvalitnění života města jako celku, je přesto vše lehkovážně odmítnuto.
      V nepochopitelném protikladu k technickým argumentům je s tím neslučitelné, leč obligátní politizování, z čehož může pan Zlatuška maximálně obvinit sám sebe a Stranu zelených. Přestože není nutné o tom pochybovat, pro správnou představu o politizování si připomeňme několik faktů. Vycházejme z toho, že ti, kdo jednoznačně podporují původní trasu R43 se opírají o technické i ekologické možnosti krajiny a o to, jak maximálně utlumit zásadní škodlivé vlivy na obyvatelstvo celého Brna a severního okolí. Skupina odpůrců tyto reálie zcela ignorují a stále jen zpochybňují důležitost dlouhodobého cíle podsouváním neproveditelných alternativ. K variantě trasy R43 Boskovickou brázdou nemá žádný význam se již vracet, poté co bylo uveřejněno posouzení EIA, které smetlo tuto alternativu definitivně se stolu, čímž je jistě uměle udržovanému šílenství konec. Tedy přece jen existuje instituce používající zdravý rozum a nepodléhající populistickým náladám některých politiků.
      V další části článku jsou zmíněny subjekty Ombudsman, Aarhuská smlouva a Evropská komise, jenž se obecně vyjádřili k postupu státní správy a trasování. Od těchto institucí lze získat stanovisko pouze na základě prosté citace jejich vlastních obecných pravidel, které není možné bezezbytku aplikovat na každou situaci. Pokud jde o přístup k informacím, ten kdo projeví o ně skutečný zájem, tak jsou jistě k dispozici. Pro nesouhlas s těmito informacemi jsou zákonem daná pravidla, do kdy je možné podávat akceptovatelné připomínky. Jestliže se ale bude každou chvíli podle emotivní libovůle přehodnocovat realizace tu a tam např. 5km silnice, tak doporučuji začít stavět město znovu někde na „zelené louce“. V případě pasivního naslouchání směsice informací s domnělým předpokladem pravdivosti si zájmová sdružení i jednotlivci stěžují vždy na místech, která se k tomu nemohou technicky vyjádřit. Připustit si, že může být chyba u nich, na straně odpůrců, tak to je asi nadlidský výkon. Pokud se jedná o trasování, tak dodržet striktně evropské směrnice pro dálniční sít si mohou dovolit tam, kde je kolem městských aglomerací pusto a prázdno. Nejenom u nás, v hustě zalidněném Jihomoravském kraji, nezbude jiná možnost než využít moderních technologií a přizpůsobit se. Především však stanoviska výše zmíněných institucí neobsahují nic o bezbřehém maření práce druhých, a už vůbec nic o tom, že se tímto uděluje oprávnění donekonečna blokovat libovolným způsobem přirozený vývoj společnosti. I když se ve vyjádření pana Zlatušky a Strany zelených uvádí nepřekonatelný opak, neuškodilo by zkusit si na jejich místě sami sobě odpovědět čas od času na to, kdo je vlastně ten populistický politizátor.

S pozdravem
Aleš Karber
aleskarber@centrum.cz


zpět | tisk | poslat odkaz
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 3406x, známka: 2.8
Kategorie: Nalezeno na webu
online: 98
návštěv:

Locations of visitors to this page blog.idnes.cz
odkazy
Václav Klaus
eStat.cz
Město Brno
Moderní Brno
   ODS
   ODS Brno
   
   
   
   
odjinud aktuálně

TOPlist